Med resurser avses i det här sammanhanget
- finansiering,
- fungerande nätverk,
- internationaliseringsplaner och
- språkfostran som behövs för att genomföra temaområdet internationalism.

​Klicka på de olika alternativen för att läsa mera om de olika typerna av resurser.

FINANSIERING
För att starta och utveckla internationell verksamhet krävs ofta extern finansiering men det kan visa sig vara svårt att komma på olika finansieringskällor. Här hittar du mångsidig information om olika inhemska och utländska finansieringsmöjligheter som hjälp för internationaliseringen. (Materialet på finska)

FUNGERANDE NÄTVERK
I all skolrelaterad verksamhet där olika aktörer möts kan det bli aktuellt att skapa ett eget nätverk. Det viktigaste är att hitta en bra idé och bra samarbetspartner och ställa upp mål för nätverket.

INTERNATIONALISERINGSPLAN
I kommuner och skolor utarbetas allt oftare dokument som styr skolornas internationella verksamhet.
Utbildningsanordnarnas internationaliseringsstrategier och skolornas internationaliseringsplaner gör den internationella verksamheten mera strukturerad, mångsidig och högklassig.

SPRÅKFOSTRAN
Målet med språkfostran är flerspråkighet och interkulturell kompetens. Därför betonas traditionellt inte att eleverna behärskar ett eller flera språk så bra som möjligt. Målet med språkfostran är språkliga och kommunikativa färdigheter, också icke-verbala, i flera olika språk.