NATIONELL

Huvudsyftet med detta projekt är att lägga grunden för internationaliseringsverksamhet i de svenskspråkiga grundskolorna i Borgå. Början sker med s.k. heminternationalisering inom egen skola och kommun, senare utvidgas verksamheten först till närliggande kommuner och andra kommuner i Finland och därefter till de Nordiska länderna och det övriga Europa t.ex. genom att skaffa vänskolor eller genom att utnyttja t.ex. e-Twinning

Vi och världen

Huvudsyftet med detta projekt är att lägga grunden för internationaliseringsverksamhet i de svenskspråkiga grundskolorna i Borgå. Början sker med s.k. heminternationalisering inom egen skola och kommun, senare utvidgas verksamheten först till närliggande kommuner och andra kommuner i Finland och därefter till de Nordiska länderna och det övriga Europa t.ex. genom att skaffa vänskolor eller genom att utnyttja t.ex. e-Twinning.


Ett globalt virtuellt klassrum

Vasa övningsskola skapar kontakter till skolor runtom i världen genom att delta i och organisera nätbaserat utbildningssamarbete. Inom ramen för projektet deltar studerande i kurser där övriga deltagare representerar andra länder, kulturer och utbildningstraditioner. Projektet ger studerande erfarenhet av distanslärande över geografiska och kulturella gränser som en del av sina studier inom IB-programmet. Detta ger dem ökad beredskap att i sina fortsatta studier hitta sin plats i det globala samhället. Lärare vid Vasa övningsskola får erfarenhet av att medverka i distansutbildning och skolan får en förbättrad beredskap att verka i en alltmer mångkulturell och internationaliserad undervisningsvärld.