Under 2010 och 2011 producerades en omfattande mängd material inom olika
utvecklingsprojekt som fick Utbildningsstyrelsens statsunderstöd för internationalisering av
grundskolor och gymnasier. Materialet kan användas i såväl olika läroämnen, teman och
ämnesområden som i olika årskurser och till och med skolformer. 

​Utöver det har samordningsprojekten för internationalisering i samarbete med 

undervisningsråd, forskare och sakkunniga inom olika branscher utvecklat hjälpmedel 
för internationalisering, sammanställt nationella och internationella undersökningar och 
material av aktörer inom tredje sektorn.