Skolornas internationaliseringsstrategi ska planeras utgående från grunderna för läroplanen (LP) samt de utbildningspolitiska riktlinjerna i regeringsprogrammet och verkställighetsplanen (KESU). I högklassig internationaliseringsverksamhet betonas också elevernas delaktighet och fungerande samarbetsnätverk.

Kvaliteten på internationaliseringsprojekt kan utvärderas och mätas med olika verktyg. På de här sidorna beskrivs kriterierna för ett bra internationaliseringsprojekt i den allmänbildande utbildningen. Avsikten med kriterierna är att internationaliseringsprojekten lättare ska kunna planera och utveckla projektarbetet.

Syftet med de nationella kvalitetskriterierna för den grundläggande utbildningen är att bidra till hög undervisningskvalitet och ett mångsidigt utbildningsutbud samt garantera barn och unga grundläggande rättigheter till undervisning och bildning oberoende av hemort, språk eller ekonomisk ställning. Kvaliteten på den grundläggande utbildningen bygger framför allt på en kontinuerlig utveckling av undervisningskvaliteten i skolorna.

I det här sammanhanget formas kvaliteten av
- kriterier för ett bra projekt
- hållbar utveckling
- samordning av verksamheten
- planering och utvärdering av projektet
- elevernas/de studerandes delaktighet.

Klicka på rubrikerna för att läsa mera om de olika kvalitetsaspekterna.
Utvecklande av kvaliteten på den internationella verksamheten grundar sig på tanken om internationalisering som en del av den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Finland. Internationaliseringen ger skolorna goda möjligheter att utveckla sin undervisning och övriga verksamhet. Gemensamma verktyg för utvärderingen av kvaliteten på skolornas internationalisering ger möjlighet till att klarlägga centrala begrepp och höja standarden på verksamheten. Samtidigt får vi en mera strukturerad och mångsidig helhetsbild av den internationella verksamheten.
Toimialajohtaja ​Mikko Nupponen, ​CIMO:
Kansainvälisen toiminnan laatusuositus