KUTYMER
Undervisningsråd Paula Mattila har i samråd med CIMO delat in de goda modeller som utvecklats i finländska skolor enligt graden av internationalisering:
De olika graderna av internationalisering beskrivs av undervisningsråd Paula Mattila i videon här intill och i en PowerPoint-presentation.
De goda modeller som valts bland grundskolornas och gymnasiernas modeller stödjer läroplanen, är aktuella, fungerande och sakkunnigt planerade. De flesta modeller går att tillämpa i såväl grundskolor som på andra stadiet.
Internationalisering via attityder,
mod, förståelse


Attityderna till internationalisering berör alla. Målet är att skapa attityder som präglas av respekt för och tolerans gentemot andra människor. Global fostran och språkfostran kan användas som verktyg.
Internationalisering på hemmaplan

hämtar in världen i den egna skolan. Ibland behövs det bara att man öppnar ögon och öron för den internationalisering som redan existerar. Tack vare internet har vi alla möjlighet till internationalisering.
Internationalisering på hemmaplan är ett hållbart alternativ till rörlighet.
Nationell internationalisering

De bästa nationella kunskapsmodellerna undersöks i Finland. En resa i hemlandet kan vara internationell och korsa många kulturgränser. Föremål för undersökningen kan vara internationell specialkompetens i Finland, såsom språkskolor, högskolor, olika forskningsinstitut och företag.
Rörlighet

Personrörlighet och projektverksamhet innebär utbyte över gränserna. I bästa fall ger rörlighet utmärkta möjligheter till internationalisering. Rörlighet kan inte omfatta alla och projekten borde därför planeras så att också de som inte reser har möjlighet att delta i verksamheten.