POLKKA är en webbplats som innehåller goda modeller och material för internationalisering i grundskolor och gymnasier. Webbplatsen fungerar som stödmaterial för elever, lärare, rektorer och utbildningsanordnare.
MATERIAL
Innehåller en mängd olika
​verktyg som kan användas för internationalisering, såväl inom olika läroämnen och temaområden som i olika årskurser och skolformer.

UTGÅNGSPUNKTER
I det här avsnittet beskrivs grunderna för undervisning och fostran som styr internationaliseringen och möjliggör utvecklandet av en gemensam verksamhetskultur.

MODELLER
Exempel på utmärkta modeller som utvecklats i finländska grundskolor och gymnasier. Modellerna är indelade enligt graden av internationalisering.